دیدنی ها
علمی - آموزشی
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 توسط صادق صالح
 

شبکه یورور نیوز از سال 2010 اقدام به پخش برنامه ای بسیار مفید با نام جهان دانش کرده است.

در این مجموعه سیستم های آموزشی سراسر جهان بررسی و جدیدترین دستاوردهای آنها معرفی

می شوند. این برنامه ها به زبان فارسی دوبله شده و متن هر برنامه و ویدئو آن هر هفته بر روی سایت

قرار می گیرد. برای مشاهده برنامه ها بر روی لینک زیر کنید:

http://persian.euronews.com/programs/learning-world/


برچسب‌ها: جهان دانش
نگارش در تاريخ جمعه پنجم اردیبهشت 1393 توسط صادق صالح
نگارش در تاريخ پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 توسط صادق صالح
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 توسط صادق صالح
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 توسط صادق صالح
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 توسط صادق صالح
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 توسط صادق صالح
 

برای دانلود فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

آموزش_در_خدمت_گسترش_سلامت_عمومی_-_learning_world.mp4


برچسب‌ها: آموزش, سلامت
نگارش در تاريخ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 توسط صادق صالح
نگارش در تاريخ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 توسط صادق صالح
 

 برای دانلود فیلم، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

چگونه_طرح_های_آموزشی_محلی،_جهانی_می_شوند؟


برچسب‌ها: آموزش
نگارش در تاريخ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 توسط صادق صالح
 

 برای دانلود فیلم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

چهره_سوادآموزی_در_هند،_برنده_جایزه_وایز.mp4


برچسب‌ها: آموزش, هند
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 توسط صادق صالح


این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است که به زبان فارسی از شبکه یورونیوز پخش شده است:

برای دانلود فیلم آموزش عرصه مهم توانمندسازی زنان، بر روی لینک زیر کلیک کنید:


آموزش،_عرصه_مهم_توانمندسازی_زنان.mp4


برچسب‌ها: آموزش, زنان
نگارش در تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1392 توسط صادق صالح

برای دانلود فیلم ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید:


Lesson_1_-_Preferences_-_English_Grammar.mp4

Lesson_2a_-_Conditionals_-_English_Grammar.mp4

Lesson_2b_-_Conditionals_-_English_Grammar.mp4

Lesson_2c_-_Conditionals_-_English_Grammar.mp4

Lesson_2d_-_Conditionals_-_English_Grammar.mp4

Lesson_2e_-_Conditionals_-_English_Grammar.mp4

Lesson_2f_-_Conditionals_-_English_Grammar.mp4

Lesson_3a_-_Rhythm_through_Rhymes.mp4

Lesson_3b_-_Prepositions_-_English_Grammar.mp4

Lesson_3c_-_Prepositions_-_English_Grammar.mp4

Lesson_4a_-_The_Passive_(continued.mp4

Lesson_4a_-_The_Passive_-_English_Grammar.mp4

Lesson_4b_-_The_Passive_-_English_Grammar.mp4

Lesson_5a_-_SEEM_-_English_Grammar.mp4

Lesson_5b_-_SEEM_-_English_Grammar.mp4

Lesson_6b_-_PRESENT_PERFECT_-_English_Grammar.mp4

Lesson_6c_-_PRESENT_PERFECT_-_English_Grammar.mp4

Lesson_6e_-_PRESENT_PERFECT_-_English_Grammar.mp4

Lesson_8-Reported_Speech_(Reference_Words).mp4

Lesson_9_-_Reported_Speech_(Changing_Verbs).mp4

Lesson_11_-_Reported_Speech_(with_Modals).mp4

Lesson_12_-_Reported_Speech_(with_Conditionals).mp4

Lesson_13_-_Reported_Speech_(Yes-No_Questions).mp4

Lesson_14_-_Reported_Speech_(Wh-_Questions).mp4

Lesson_15_Reported_Speech.mp4

Lesson_16_Reported_Speech.mp4

Articles_-_Lesson_22,_Part_2.mp4

Articles-Lesson_24,_Part_1_-_English_Grammar.mp4

Articles-Lesson_25,_Part_1_-_English_Grammar.mp4

Articles-Lesson_25,_Part_2_-_English_Grammar.mp4

Lesson_28,_Part_2_-_English_Grammar.mp4

Lesson_29,_Part_2_-_English_Grammar.mp4


برچسب‌ها: آموزش, زبان انگلیسی, گرامر
نگارش در تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1392 توسط صادق صالح

برای دانلود فیلم آموزش در مناطق جنگی و بحرانی، بر روی لینک زیر کلیک کنید:


آموزش_در_مناطق_جنگی_و_بحرانی.mp4


این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است که از شبکه یورو نیوز پخش شده و به زبان

فارسی ترجمه شده است. 


برچسب‌ها: آموزش, دانش آموز
نگارش در تاريخ سه شنبه ششم اسفند 1392 توسط صادق صالح
نگارش در تاريخ سه شنبه ششم اسفند 1392 توسط صادق صالح
 

برای دانلود فیلم تغییر چشم اندازهای آموزشی با برنامه های نوآورانه، بر روی لینک زیر

کلیک کنید:

تغییر_چشم_اندازهای_آموزشی_با_برنامه_های_نوآورانه.mp4

 

این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است که به زبان فارسی دوبله شده است.


برچسب‌ها: آموزش, برنامه
نگارش در تاريخ سه شنبه ششم اسفند 1392 توسط صادق صالح
نگارش در تاريخ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 توسط صادق صالح
 

برای دانلود فیلم ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

 Lesson_1_-_Learn_English_with_Jennifer_-_Greetings.mp4

Lesson_2_-_More_Greetings.mp4

Lesson_3_-_Greetings_Throughout_the_Day.mp4

Lesson_5_-_More_Useful_Expressions.mp4

Lesson_8_-_Writing_the_Alphabet.mp4

Lesson_9_-_Spelling.mp4

Lesson_10_-_Let_s_and_Don_t.mp4

Lesson_14_-_Counting_from_10_to_20.mp4

Lesson_15_-_Counting_from_10_to_100.mp4

Lesson_16_-_Hundred,_Thousand_and_Million.mp4

Lesson_17_-_Present_forms_of_BE_(am,_is,_are).mp4

Lesson_18_-_Subject_Pronouns.mp4

Lesson_19_-_Forming_Sentences_with_BE.mp4

Lesson_20_-_Negative_Forms_of_BE_and_Questions.mp4

Lesson_21_-_Review_of_BE_and_Saying_Good-bye.mp4

Lesson_22_-_The_Weather.mp4

Lesson_23_-_Fruits.mp4

Lesson_24_-_What_s_this.mp4

Lesson_25_-_Articles_(a,_an,_the).mp4

Lesson_26_-_What_are_these.mp4

Lesson_27_-_That,_Those.mp4

Lesson_28_-_Colors.mp4

Lesson_29_-_Do_you_have.mp4

Lesson_30_-_Plural_Nouns.mp4

Lesson_31_-_Irregular_Plural_Nounsr.mp4

Lesson_32_-_Forms_of_HAVE.mp4

Lesson_33-_Negative_Forms_of_HAVE.mp4

Lesson_34_-_Family.mp4

Lesson_35_-_How_old_are_you.mp4

Lesson_36_-_Months_and_Birthdays.mp4

Lesson_37_-_Seasons.mp4

Lesson_38_-_Leap_Year.mp4

Lesson_39_-_Ordinal_Numbers.mp4

Lesson_40_-_Dates.mp4

Lesson_41_-_Days_of_the_Week.mp4

Lesson_42_-_Weekday_and_Weekend.mp4

Lesson_43_-_Questions_About_the_Calendar.mp4

Lesson_44_-_Whose__(my,_your...).mp4

Lesson_45_-_Past_Forms_of_BE_(was,_were).mp4

Lesson_49_-_Verbs_in_the_Simple_Present.mp4

Lesson_50_-_Yes-No_Questions_in_the_Simple_Present.mp4

Lesson_51_-_Question_Words.mp4

Lesson_52_-_Information_(Wh-)_Questions.mp4

Lesson_53_-_The_Kitchen.mp4

Lesson_54_-_In_the_Kitchen.mp4

   Lesson_55_-_The_Living_Room.mp4  

  Lesson_56_-_Pronunciation_of_THE.mp4

Lesson_57_-_Possessive_Pronouns_(mine,_yours...).mp4

Lesson_58_-_Telling_Time.mp4

Lesson_59_-_Daily_Routine.mp4

Lesson_60_-_Present_Progressive_(affirmative).mp4

Lesson_61_-_Present_Progressive_(negative).mp4

Lesson_62_-_Present_Progressive_(questions).mp4

Lesson_63_-_Would_you_like.mp4

Lesson_64_-_Review_of_Questions.mp4

Lesson_65_-_Object_Pronouns.mp4


برچسب‌ها: آموزش, زبان انگلیسی, گرامر
نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 توسط صادق صالح
 

برای دانلود فیلم ترغیب خلاقیت در آموزش ابتدایی، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است که به فارسی دوبله شده است.

 

ترغیب_خلاقیت_در_آموزش_ابتدایی،....mp4


برچسب‌ها: خلاقیت, آموزش, ابتدایی, ایسلند, کامبوج
نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 توسط صادق صالح
 

برای دانلود فیلم آموزش نوین به سبک برزیلی، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است که به فارسی دوبله شده است.

 

آموزش_نوین_به_سبک_برزیلی.mp4


برچسب‌ها: آموزش, برزیل, دانش آموز, معلم, مدرسه
نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 توسط صادق صالح

 

برای دانلود فیلم مدارس مونتسوری، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

Montessori_Children_s_School_Foundation.mp4

 

نگارش در تاريخ یکشنبه بیستم بهمن 1392 توسط صادق صالح

این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است و به زبان فارسی دوبله شده است.

برای دانلود فیلم  نوآوری در آموزش علوم پایه، بر روی لینک زیر کلیک کنید:


نوآوری_در_آموزش_علوم_پایه_-_learning_world.mp4


برچسب‌ها: آموزش, علوم پایه, سنگاپور, دانشجو
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط صادق صالح


این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است و به زبان فارسی دوبله شده است.

برای دانلود فیلم  معماری های خوب برای مدارس، بر روی لینک زیر کلیک کنید:


معماری_های_خوب_برای_مدارس.mp4


برچسب‌ها: معماری, مدرسه, سوئد, معلم, دانش آموز
نگارش در تاريخ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 توسط صادق صالح

این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است و به زبان فارسی دوبله شده است.

مدت آن 8:25 می باشد. برای دانلود فیلم فنلاند، حرف اول در آموزش و پرورش دنیا، بر روی 

لینک زیر کلیک کنید:


فنلاندحرف_اول_در_آموزش_و_پرورش.mp4

نگارش در تاريخ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 توسط صادق صالح

این فیلم از مجموعه برنامه های جهان آموزش است که به فارسی دوبله شده است.

برای دانلود فیلم شگفت انگیز ترین مدارس دنیا، بر روی لینک زیر کلیک کنید:شگفت_انگیزترین_مدارس_دنیا_-_learning_world.mp4


برچسب‌ها: مدرسه, هند, آرژانتین, مونتوسوری, دانش آموز
نگارش در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 توسط صادق صالح


برای دانلود فیلم قدرت بازی (قسمت سوم)، بر روی لینک زیر کلیک کنید:


The_Power_of_Play_-_Segment_3_6.mp4


این فیلم به زودی ترجمه خواهد شد.


برچسب‌ها: بازی, کودک, مربی, تربیت, خلاقیت
نگارش در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 توسط صادق صالح

برای دانلود فیلم چگونه یک چراغ خیابانی اتوماتیک بسازیم، بر روی لینک زیر کلیک کنید: 


Make_an_Automatic_Street_Light.mp4


برچسب‌ها: چراغ, اتوماتیک, دانش آموز
نگارش در تاريخ دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 توسط صادق صالح


این ویدئو از مجموعه برنامه های جهان آموزش است که از شبکه euronews پخش شده است  و

به زبان فارسی دوبله شده است. این فیلم از سه بخش تشکیل شده که به بررسی وضعیت

آموزش در مدارس سه کشور دانمارک، پاکستان و تایلند می پردازد. متاسفانه بخش سوم که

مربوط به کشور تایلند بود، دانلود نشد. در این بخش به برپایی نمایشگاه های هنری در مدارس

کشور تایلند اشاره می شد. برپا کنندگان نمایشگاه کپی تابلوهای نقاشان معروف جهان مثل

پیکاسو را در معرض دید دانش آموزان قرار می دادند.

برای مشاهده فیلم آموزش خلاقیت به کودکان، بر روی لینک زیر کلیک کنید:


آموزش_و_پرورشِ_خلاقیت_کودکان_چگونه_ممکن_است؟.mp4برچسب‌ها: آموزش, هنر, دانمارک, پاکستان, خلاقیت
نگارش در تاريخ یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 توسط صادق صالح


 

برای دانلود فیلم قدرت بازی (قسمت دوم)، بر روی لینک زیر کلیک کنید:


The_Power_of_Play_-_Segment_2_6.mp4


ترجمه فیلم:

بازی یکی از مهمترین جنبه های رشد بچه ها است. بوسیله بازی کردن بچه ها خود و محیط

پیرامونشان را درک می کنند. نحوه بازی کردن بچه ها با نحوه فکر کردن آنها مرتبط است.

از طریق بازی می توان میزان درک و هوش کودکان را اندازه گرفت. نتیجه بازی کردن کسب

مهارت است. وقتی کودک دستش را دراز می کند تا چیزی را بگیرد در حقیقت با دستش

به همه چیز نگاه می کند و با دستش کشف می کند. بازی کردن باعث می شود تا مغز

کودک رشد کند. بوسیله بازی کردن کودک یاد می گیرد حرکاتش را کنترل کند و با دیگران

ارتباط برقرار کند و تفکراتش را بیان کند. بازی باعث می شود کودک علائق خود را دنبال کند

و خودش را به چالش بیندازد. بچه ها با بازی کردن اعتماد به نفس و عزت نفس به دست

می آورند. آنها هنگام بازی کردن همان نقشی را ایفا می کنند که می خواهند در آینده شوند.  


برچسب‌ها: بازی, کودک, آموزش, خلاقیت, معلم
نگارش در تاريخ یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 توسط صادق صالح

ژن

برای دانلود فیلم انیمیشن ژن چیست، بر روی لینک زیر کلیک کنید:


What_is_a_gene_.mp4

ژن چیست:

هر سلول بدن انسان شامل 25000 تا 35000 ژن است.ژن ها حامل اطلاعاتي هستند که تعيين کننده ي ويژگي هاي شما هستند.ويژگي ها شامل مواردي مي شود که شما از والدين خود به ارث مي بريد:يعني والدين شما مقداري از ويژگي هاي خود را از طريق ژن ها به شما انتقال مي دهند.مثلاًاگر پدر و مادر شما چشم آبي باشند،ممکن است رنگ چشم شما هم آبي شود،يا اگر مادر شما روي صورت خود کک و مک دارد،ممکن است اين ويژگي را از او به ارث بريد.ژن ها فقط در انسان وجود ندارد،بلکه همه ي حيوانات و گياهان نيز داراي ژن هستند.


برچسب‌ها: ژن, کروموزوم, پروتئین, انسان, سلول
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ شنبه دوازدهم بهمن 1392 توسط صادق صالح

تصویر


برای دانلود فیلم انیمیشن انرژی خورشیدی، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

Solar_energy.mp4

انرژی خورشیدی:

خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد.


برچسب‌ها: انرژی, خورشید, زمین, صفحات خورشیدی, الکتریسیته
ادامه مطلب...

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ